03/2019/TT-BNV

Phân loại Văn bản quy phạm pháp luật
Số/Ký hiệu 03/2019/TT-BNV
Trích yếu Thông tư số 03/2019/TT-BNV ngày 14/5/2019 của Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập.
Ngày ban hành 14-05-2019
Người ký Lê Vĩnh Tân
Chức vụ Bộ trưởng
Cơ quan ban hành Bộ Nội vụ
Đính kèm
pdfThong_tu_so_03-2019_TT-BNVThong_tu_so_03-2019_TT-BNVDownload