104/2020/NĐ-CP

Phân loại Văn bản quy phạm pháp luật
Số/Ký hiệu 104/2020/NĐ-CP
Trích yếu Nghị định số 104/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định số 53/2015/NĐ-CP ngày 29/5/2015 của Chính phủ quy định về nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với cán bộ, công chức.
Ngày ban hành 04-09-2020
Người ký Nguyễn Xuân Phúc
Chức vụ Thủ tướng
Cơ quan ban hành Chính phủ
Đính kèm
pdf104.signed104.signedDownload