108/2020/NĐ-CP

Phân loại Văn bản quy phạm pháp luật
Số/Ký hiệu 108/2020/NĐ-CP
Trích yếu Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 05 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
Ngày ban hành 14-09-2020
Người ký Nguyễn Xuân Phúc
Chức vụ Thủ tướng
Cơ quan ban hành Chính phủ
Đính kèm
pdf108_2020_ndcp_14092020_4signed(1)108_2020_ndcp_14092020_4signed(1)Download