62/20202/NĐ-CP

Phân loại Văn bản quy phạm pháp luật
Số/Ký hiệu 62/20202/NĐ-CP
Trích yếu Về vị trí việc làm và biên chế công chức
Ngày ban hành 01-06-2020
Người ký Nguyễn Xuân Phúc
Chức vụ Thủ tướng
Cơ quan ban hành Chính phủ
Đính kèm
pdf62.signed62.signedDownload