99/NQ-CP

Phân loại Văn bản quy phạm pháp luật
Số/Ký hiệu 99/NQ-CP
Trích yếu Nghị quyết của Chính phủ về đẩy mạnh phân cấp quản lý nhà nước theo ngành, lĩnh vực
Ngày ban hành 24-06-2020
Người ký Nguyễn Xuân Phúc
Chức vụ Thủ tướng
Cơ quan ban hành Chính phủ
Đính kèm
pdf99.signed_(1)99.signed_(1)Download