33/2018/QĐ-UBND

Phân loại Cải cách hành chính
Số/Ký hiệu 33/2018/QĐ-UBND
Trích yếu Ban hành Quy chế và Bộ tiêu chí xác định chỉ số cải cách hành chính tại các sở, ban, ngành cấp tỉnh; UBND cấp huyện; UBND cấp xã và các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
Ngày ban hành 12-09-2018
Người ký Đặng Quốc Khánh
Chức vụ Chủ tịch UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh Hà Tĩnh
Đính kèm
pdfQDQP33.signedQDQP33.signedDownload