37/2018/QĐ-UBND

Phân loại Cải cách hành chính
Số/Ký hiệu 37/2018/QĐ-UBND
Trích yếu Ban hành Quy định tạm thời chế độ hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại Trung tâm Hành chính công tỉnh, Trung tâm Hành chính công cấp huyện, Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp xã trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
Ngày ban hành 15-10-2018
Người ký Đặng Quốc Khánh
Chức vụ Chủ tịch UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh Hà Tĩnh
Đính kèm
pdf37.15.10.2018._QD_Che_do_Mot_cua__signed37.15.10.2018._QD_Che_do_Mot_cua__signedDownload