52/2019/QĐ-UBND

Phân loại Cải cách hành chính
Số/Ký hiệu 52/2019/QĐ-UBND
Trích yếu Ban hành Quy chế và Bộ tiêu chí xác định chỉ số cải cách hành chính tại các sở, ban, ngành cấp tỉnh; UBND cấp huyện; UBND cấp xã và các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
Ngày ban hành 24-09-2019
Người ký Trần Tiến Hưng
Chức vụ Chủ tịch
Cơ quan ban hành UBND tỉnh Hà Tĩnh
Đính kèm
pdf52.24.9.19_signed52.24.9.19_signedDownload
pdfPhu_luc_I_kem_QD_52_signedPhu_luc_I_kem_QD_52_signedDownload
pdfPhu_luc_III_kem_QD_52_signedPhu_luc_III_kem_QD_52_signedDownload
pdfPhu_luc_II_kem_QD_52_signed(1)Phu_luc_II_kem_QD_52_signed(1)Download
pdfPhu_luc_IV_kem_QD_52_signedPhu_luc_IV_kem_QD_52_signedDownload