54/2019/QĐ-UBND

Phân loại Cải cách hành chính
Số/Ký hiệu 54/2019/QĐ-UBND
Trích yếu Ban hành Quy định trách nhiệm người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước và cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh về thực hiện cải cách hành chính
Ngày ban hành 27-09-2019
Người ký Trần Tiến Hưng
Chức vụ Chủ tịch
Cơ quan ban hành UBND tỉnh Hà Tĩnh
Đính kèm
pdf54-27_09_2019_signed54-27_09_2019_signedDownload