985/QĐ-TTg

Phân loại Cải cách hành chính
Số/Ký hiệu 985/QĐ-TTg
Trích yếu Ngày 08/8/2018 Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Trương Hòa Bình đã Ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính
Ngày ban hành 08-08-2018
Người ký Trương Hòa Bình
Chức vụ Phó Thủ tướng
Cơ quan ban hành Chính phủ
Đính kèm
pdf985.signed985.signedDownload