16/2010/NĐ-CP

Phân loại Thanh tra
Số/Ký hiệu 16/2010/NĐ-CP
Trích yếu Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước
Ngày ban hành 03-03-2010
Người ký Nguyễn Tấn Dũng
Chức vụ Thủ tướng
Cơ quan ban hành Chính phủ
Đính kèm
pdfVanBanGoc_16.2013.ND.CP(1)VanBanGoc_16.2013.ND.CP(1)Download