27/2012/NĐ-CP

Phân loại Thanh tra
Số/Ký hiệu 27/2012/NĐ-CP
Trích yếu Quy định về xử lý kỷ luật viên chức và trách nhiệm bồi thường, hoàn trả của viên chức
Ngày ban hành 06-04-2012
Người ký Nguyễn Tấn Dũng
Chức vụ Thủ tướng
Cơ quan ban hành Chính phủ
Đính kèm