38/2018/QĐ-UBND

Phân loại Thanh tra
Số/Ký hiệu 38/2018/QĐ-UBND
Trích yếu Quyết định số 38/2018/QĐ-UBND ngày 31/10/2018 về Quy định người hưởng chế độ bồi dưỡng làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
Ngày ban hành 31-10-2018
Người ký Đặng Quốc Khánh
Chức vụ Chủ tịch
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Đính kèm