47/2007/NĐ-CP

Phân loại Thanh tra
Số/Ký hiệu 47/2007/NĐ-CP
Trích yếu Hướng dẫn Luật phòng, chống tham nhũng về vai trò, trách nhiệm của xã hội trong phòng, chống tham nhũng
Ngày ban hành 27-03-2007
Người ký Nguyễn Tấn Dũng
Chức vụ Thủ tướng
Cơ quan ban hành Chính phủ
Đính kèm