90/2012/NĐ-CP

Phân loại Thanh tra
Số/Ký hiệu 90/2012/NĐ-CP
Trích yếu Về tổ chức và hoạt động Thanh tra Ngành Nội vụ
Ngày ban hành 05-11-2012
Người ký
Chức vụ
Cơ quan ban hành Chính phủ
Đính kèm