01/2015/TTLT-BNV-BTC

Phân loại Tổ chức biên chế
Số/Ký hiệu 01/2015/TTLT-BNV-BTC
Trích yếu Hướng dẫn một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế
Ngày ban hành 14-04-2015
Người ký Trần Anh Tuấn -Trương Chí Trung
Chức vụ Thứ trưởng
Cơ quan ban hành Bộ Nội vụ - Bộ Tài chính
Đính kèm
doc01.2015.TTLT.BNV.BTC.Huong_dan_thuc_hien_10801.2015.TTLT.BNV.BTC.Huong_dan_thuc_hien_108Download