05/2013/TT-BNV

Phân loại Tổ chức biên chế
Số/Ký hiệu 05/2013/TT-BNV
Trích yếu Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 36/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ về vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức
Ngày ban hành 25-06-2013
Người ký Trần Anh Tuấn
Chức vụ Thứ trưởng
Cơ quan ban hành Bộ Nội vụ
Đính kèm
pdf05._Vi_tri_viec_lam05._Vi_tri_viec_lamDownload