10/ 2016/QĐ-UBND

Phân loại Tổ chức biên chế
Số/Ký hiệu 10/ 2016/QĐ-UBND
Trích yếu Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Sở Ngoại vụ
Ngày ban hành 21-03-2016
Người ký Đặng Quốc Khánh
Chức vụ Chủ tịch UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh Hà Tĩnh
Đính kèm
pdfQD_10-2016.signedQD_10-2016.signedDownload