10/ 2019/TT-BGDĐT

Phân loại Tổ chức biên chế
Số/Ký hiệu 10/ 2019/TT-BGDĐT
Trích yếu Quy định tiêu chuẩn chức danh trưởng phòng, phó trưởng phòng giáo dục và đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương
Ngày ban hành 09-08-2019
Người ký Nguyễn Hữu Độ
Chức vụ Thứ trưởng
Cơ quan ban hành Bộ Giáo dục và Đào tạo
Đính kèm
pdf10-2019-tt-bgddt_10-2019-tt-bgddt_Download