101/2017/NĐ-CP

Phân loại Tổ chức biên chế
Số/Ký hiệu 101/2017/NĐ-CP
Trích yếu Về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức
Ngày ban hành 01-09-2017
Người ký Nguyễn Xuân Phúc
Chức vụ Thủ tướng
Cơ quan ban hành Chính phủ
Đính kèm
pdf101.signed101.signedDownload