106/2015/NĐ-CP

Phân loại Tổ chức biên chế
Số/Ký hiệu 106/2015/NĐ-CP
Trích yếu Về quản lý người đại diện phần vốn nhà nước giữ các chức danh quản lý tại doanh nghiệp mà Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ
Ngày ban hành 23-10-2015
Người ký Nguyễn Tấn Dũng
Chức vụ Thủ tướng
Cơ quan ban hành Chính phủ
Đính kèm
pdfVanBanGoc_106_2015_ND-CPVanBanGoc_106_2015_ND-CPDownload