107/2017/NĐ-CP

Phân loại Tổ chức biên chế
Số/Ký hiệu 107/2017/NĐ-CP
Trích yếu Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 193/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Hợp tác xã
Ngày ban hành 15-09-2017
Người ký Nguyễn Xuân Phúc
Chức vụ Thủ tướng
Cơ quan ban hành Chính phủ
Đính kèm
pdf107.signed(1)107.signed(1)Download