108/2014/NĐ-CP

Phân loại Tổ chức biên chế
Số/Ký hiệu 108/2014/NĐ-CP
Trích yếu Về chính sách tinh giản biên chế
Ngày ban hành 20-11-2014
Người ký
Chức vụ
Cơ quan ban hành Chính phủ
Đính kèm
pdf108-nd.signed(1)108-nd.signed(1)Download