110/2015/NĐ-CP

Phân loại Tổ chức biên chế
Số/Ký hiệu 110/2015/NĐ-CP
Trích yếu Sửa đổi Nghị định 21/2010/NĐ-CP về quản lý biên chế công chức
Ngày ban hành 29-10-2015
Người ký Nguyễn Tấn Dũng
Chức vụ Thủ tướng
Cơ quan ban hành Chính phủ
Đính kèm
pdf110.signed110.signedDownload