15/ 2017/QĐ-UBND

Phân loại Tổ chức biên chế
Số/Ký hiệu 15/ 2017/QĐ-UBND
Trích yếu Ban hành Quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Sở Thông tin và Truyền thông
Ngày ban hành 20-04-2017
Người ký Đặng Quốc Khánh
Chức vụ Chủ tịch UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh Hà Tĩnh
Đính kèm
pdf15.signed15.signedDownload