16/2013/NĐ-CP

Phân loại Tổ chức biên chế
Số/Ký hiệu 16/2013/NĐ-CP
Trích yếu Về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật`
Ngày ban hành 06-02-2013
Người ký Nguyễn Tấn Dũng
Chức vụ Thủ tướng
Cơ quan ban hành Chính phủ
Đính kèm
pdfVanBanGoc_16.2013.ND.CPVanBanGoc_16.2013.ND.CPDownload