16/2015/NĐ-CP

Phân loại Tổ chức biên chế
Số/Ký hiệu 16/2015/NĐ-CP
Trích yếu Quy định cơ chế tự chủ của đơn vị nghiệp công lập
Ngày ban hành 14-02-2015
Người ký Nguyễn Tấn Dũng
Chức vụ Thủ tướng
Cơ quan ban hành Chính phủ
Đính kèm
pdf16.2015._tu_chu_tai_chinh_doi_voi_don_vi_su_nghiep_cong_lap16.2015._tu_chu_tai_chinh_doi_voi_don_vi_su_nghiep_cong_lapDownload