16/2018/QĐ-UBND

Phân loại Tổ chức biên chế
Số/Ký hiệu 16/2018/QĐ-UBND
Trích yếu Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh
Ngày ban hành 14-05-2018
Người ký Đặng Quốc Khánh
Chức vụ Chủ tịch UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh Hà Tĩnh
Đính kèm
pdfQDQP16.signedQDQP16.signedDownload