193/2013/NĐ-CP

Phân loại Tổ chức biên chế
Số/Ký hiệu 193/2013/NĐ-CP
Trích yếu Quy định chi tiết một số điều của Luật hợp tác xã
Ngày ban hành 21-11-2013
Người ký Nguyễn Tấn Dũng
Chức vụ Thủ tướng
Cơ quan ban hành Chính phủ
Đính kèm