24/ 2017/QĐ-UBND

Phân loại Tổ chức biên chế
Số/Ký hiệu 24/ 2017/QĐ-UBND
Trích yếu Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng
Ngày ban hành 19-05-2017
Người ký Đặng Quốc Khánh
Chức vụ Chủ tịch UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh Hà Tĩnh
Đính kèm
pdfQDQP24.signedQDQP24.signedDownload