26/ 2017/QĐ-UBND

Phân loại Tổ chức biên chế
Số/Ký hiệu 26/ 2017/QĐ-UBND
Trích yếu Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng UBND tỉnh
Ngày ban hành 19-05-2017
Người ký Đặng Quốc Khánh
Chức vụ Chủ tịch UBND
Cơ quan ban hành Ủy ban nhân dân tỉnh
Đính kèm
pdfQDQP26.signedQDQP26.signedDownload