34/2017/NĐ-CP

Phân loại Tổ chức biên chế
Số/Ký hiệu 34/2017/NĐ-CP
Trích yếu Nghị định của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ
Ngày ban hành 03-04-2017
Người ký Nguyễn Xuân Phúc
Chức vụ Thủ tướng
Cơ quan ban hành Chính phủ
Đính kèm
pdf34.2017.ND-CP34.2017.ND-CPDownload