36/2018/QĐ-UBND

Phân loại Tổ chức biên chế
Số/Ký hiệu 36/2018/QĐ-UBND
Trích yếu Ban hành Quy định về điều kiện, tiêu chuẩn và trình tự bổ nhiệm, bổ nhiệm lại chức vụ Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng trong các cơ quan chuyên môn, cơ quan hành chính thuộc UBND tỉnh và UBND cấp huyện
Ngày ban hành 15-10-2018
Người ký Đặng Quốc Khánh
Chức vụ Chủ tịch UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh Hà Tĩnh
Đính kèm
pdfQDQP36.signedQDQP36.signedDownload