37/ 2017/QĐ-UBND

Phân loại Tổ chức biên chế
Số/Ký hiệu 37/ 2017/QĐ-UBND
Trích yếu Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Sở Giáo dục và Đào tạo
Ngày ban hành 26-07-2017
Người ký Đặng Quốc Khánh
Chức vụ Chủ tịch UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh Hà Tĩnh
Đính kèm
pdfQDQP37.signed(1)QDQP37.signed(1)Download