50/2017/QĐ-UBND

Phân loại Tổ chức biên chế
Số/Ký hiệu 50/2017/QĐ-UBND
Trích yếu Về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh
Ngày ban hành 14-11-2017
Người ký Đặng Quốc Khánh
Chức vụ Chủ tịch UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh Hà Tĩnh
Đính kèm
pdfQDQP50.signedQDQP50.signedDownload