54/2017/QĐ-UBND

Phân loại Tổ chức biên chế
Số/Ký hiệu 54/2017/QĐ-UBND
Trích yếu Ban hành Quy chế quản lý, vận hành, khai thác, sử dụng và quy trình kiểm soát tại Nhà liên hợp cửa khẩu quốc tế Cầu Treo kết hợp Quốc môn.
Ngày ban hành 29-12-2017
Người ký Đặng Quốc Khánh
Chức vụ Chủ tịch UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh Hà Tĩnh
Đính kèm
pdfQDQP54.signedQDQP54.signedDownload