920-CTR/TU

Phân loại Tổ chức biên chế
Số/Ký hiệu 920-CTR/TU
Trích yếu Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW của Tỉnh ủy Hà Tĩnh
Ngày ban hành 27-02-2018
Người ký Lê Đình Sơn
Chức vụ Bí thư Tỉnh ủy
Cơ quan ban hành Tỉnh Hà Tĩnh
Đính kèm