97/2017/NĐ-CP

Phân loại Tổ chức biên chế
Số/Ký hiệu 97/2017/NĐ-CP
Trích yếu Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính
Ngày ban hành 18-08-2017
Người ký Nguyễn Xuân Phúc
Chức vụ Thủ tướng
Cơ quan ban hành Chính phủ
Đính kèm