98-QĐ/TW

Phân loại Tổ chức biên chế
Số/Ký hiệu 98-QĐ/TW
Trích yếu Quy định về luân chuyển cán bộ
Ngày ban hành 07-10-2017
Người ký Nguyễn Phú Trọng
Chức vụ Tổng Bí thư
Cơ quan ban hành Ban Chấp hành Trung ương
Đính kèm