01/2011/TT-BNV

Phân loại Văn phòng Nội bộ Sở
Số/Ký hiệu 01/2011/TT-BNV
Trích yếu Hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính
Ngày ban hành 19-01-2011
Người ký Trần Văn Tuấn
Chức vụ Bộ trưởng
Cơ quan ban hành Bộ Nội vụ
Đính kèm
zip01.2011.TT.BNV.doc01.2011.TT.BNV.docDownload