04/2015/NĐ-CP

Phân loại Văn phòng Nội bộ Sở
Số/Ký hiệu 04/2015/NĐ-CP
Trích yếu Về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập
Ngày ban hành 09-01-2015
Người ký Nguyễn Tấn Dũng
Chức vụ Thủ tướng
Cơ quan ban hành Chính phủ
Đính kèm
pdf04-nd.signed04-nd.signedDownload