163/2016/NĐ-CP

Phân loại Văn phòng Nội bộ Sở
Số/Ký hiệu 163/2016/NĐ-CP
Trích yếu Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật ngân sách nhà nước
Ngày ban hành 21-12-2016
Người ký Nguyễn Xuân Phúc
Chức vụ Thủ tướng
Cơ quan ban hành Chính phủ
Đính kèm
pdf163.signed163.signedDownload