29/2014/NĐ-CP

Phân loại Văn phòng Nội bộ Sở
Số/Ký hiệu 29/2014/NĐ-CP
Trích yếu Về thẩm quyền, thủ tục xác lập quyền sở hữu của Nhà nước về tài sản và quản lý, xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu của Nhà nước
Ngày ban hành 10-04-2014
Người ký Nguyễn Tấn Dũng
Chức vụ Thủ tướng
Cơ quan ban hành Chính phủ
Đính kèm
pdf29-nd.signed29-nd.signedDownload