56/QĐ-SNV

Phân loại Văn phòng Nội bộ Sở
Số/Ký hiệu 56/QĐ-SNV
Trích yếu Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các phòng chuyên môn Sở Nội vụ
Ngày ban hành 06-04-2015
Người ký Nguyễn Phi Quang
Chức vụ Giám đốc Sở
Cơ quan ban hành Sở Nội vụ
Đính kèm
pdf56_So_Noi_vu56_So_Noi_vuDownload