79/2014/QĐ-UBND

Phân loại Văn phòng Nội bộ Sở
Số/Ký hiệu 79/2014/QĐ-UBND
Trích yếu Ban hành quy chế theo dõi đôn đốc nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao
Ngày ban hành 19-11-2014
Người ký Nguyễn Thiện
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành Ủy ban nhân dân tỉnh
Đính kèm
pdf79.quy_che_don_doc,_theo_doi_nhiem_vu_UBND_tinh_giao79.quy_che_don_doc,_theo_doi_nhiem_vu_UBND_tinh_giaoDownload