03/2010/TTLT-BNV-BTC-BLĐTBXH

Phân loại Xây dựng – Chính quyền
Số/Ký hiệu 03/2010/TTLT-BNV-BTC-BLĐTBXH
Trích yếu Hướng dẫn Nghị định 92/2009/NĐ-CP chức danh, số lượng, chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã
Ngày ban hành 27-05-2010
Người ký
Chức vụ
Cơ quan ban hành Bộ Nội vụ
Đính kèm
doc100679_TTLT3BTC100679_TTLT3BTCDownload