04/2022/TT-BNV

Phân loại Xây dựng – Chính quyền
Số/Ký hiệu 04/2022/TT-BNV
Trích yếu Thông tư sửa đổi, bổ sung điểm c khoản 1 Điều 1 của Thông tư số 13/2019/TT-BNV ngày 06 tháng 11 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố
Ngày ban hành 23-05-2022
Người ký Phạm Thị Thanh Trà
Chức vụ Bộ Trưởng
Cơ quan ban hành Bộ Nội vụ
Đính kèm
pdf04-2022-TT-BNV.signed04-2022-TT-BNV.signedDownload