06/2012/TT-BNV

Phân loại Xây dựng – Chính quyền
Số/Ký hiệu 06/2012/TT-BNV
Trích yếu Hướng dẫn về chức trách, tiêu chuẩn cụ thể, nhiệm vụ và tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn
Ngày ban hành 30-10-2012
Người ký Nguyễn Duy Thăng
Chức vụ Thứ trưởng
Cơ quan ban hành Bộ Nội vụ
Đính kèm
docTT_06_02TT_06_02Download