09/2017/TT-BNV

Phân loại Xây dựng – Chính quyền
Số/Ký hiệu 09/2017/TT-BNV
Trích yếu Thông tư của Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 04/2012/TT-BNV ngày 31/8/2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố
Ngày ban hành 29-12-2017
Người ký Lê Vĩnh Tân
Chức vụ Bộ trưởng
Cơ quan ban hành Bộ Nội vụ
Đính kèm
pdf09.2017.TT-BNV09.2017.TT-BNVDownload