13/2013/QĐ-UBND

Phân loại Xây dựng – Chính quyền
Số/Ký hiệu 13/2013/QĐ-UBND
Trích yếu Ban hành Quy chế tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn
Ngày ban hành 15-04-2013
Người ký
Chức vụ
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Đính kèm
pdfquyet_dinh_13-2013quyet_dinh_13-2013Download